Duree

 

  Aqidaa

 

 Ibaadaa

 

 Manhaja

 

 Fatwaa

 

 Caqasaa

 

 Dawadhaa

 

 Dubbisaa

 

 Forum

 

Shekh Muhammed shekh                Abdulqadir

Shekh Tamaam Hussen

Shekh Hassan AbdAllah

Shekh Hassen Diida

Shekh Abu Yahayaa

Shekh Abu Naaji

Shekh Huseen Urdaa

Seyfuudiin Ahmed

Ahmed Abdulqadir

Abu Suleymaan Abdallah

 Isiniif fille

 

Paltalk

 

 

 

   
    Aqiidaa

 1. Qoodinsi tawhiidaa meeqa waan inni tahee ibsuu waliin.

 2. Nama Tokko irratti wani dura dirqama tahuu maali?

 3. Aqidaan hululiyya jadhamtu ta akkamiit?

 4. Yaroo Salaannu Rabbiin zaata isaatiin nudura jira?

 5.Murtiin nama Rabbiin zaataan nubira jira ja'u maali

 6.Qadaa fi qadara

 7.Rabbin amma arshirra jira yoo jettan odo arshin hin umamiin essa ture?

 8.Tawassulli  haala kamin dandahama

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 Qura'ana caqasaa

 

 

Websitii Ulamaai