Duree

 

  Aqidaa

 

 Ibaadaa

 

 Manhaja

 

 Fatwaa

 

 Caqasaa

 

 Dawadhaa

 

 Dubbisaa

 

 Forum

 

Shekh Muhammed shekh                Abdulqadir

Shekh Tamaam Hussen

Shekh Hassan AbdAllah

Shekh Hassen Diida

Shekh Abu Yahayaa

Shekh Abu Naaji

Shekh Huseen Urdaa

Seyfuudiin Ahmed

Ahmed Abdulqadir

Abu Suleymaan Abdallah

 Isiniif fille

 

Paltalk

 

 

 

   
 Gaaffii

 

 

 

 

  Nama tokko irratti wani dura dirqama tahuu maalif? 
                                                           ما هو أول واجب على الخلق ؟ 

 

 

 

 

Deebi'ii

 

 

 

 

  Namni tokko waan hunda dura beekuun isa  irra dirqamaa waan  inni dura  itti waamamu , kana dhugumatti  Ergamaan Rabbii صلى الله عليه وسلم  Mu'aaz Ibnu Jabal gama yaman ergee akki ja'een " Ummata ahalel kitaab isaan qunnamta dura waan isaan itti waamu qabdu akka isaan haqaan kegabbaramu hinjiru Rabbi malee ja'aani ragaa bahuu ammalle Muhammed Ergamaa rabbiiti ja'ani ragaa bahuu , kuni waan dura ummata hunda irratti beekuun dirqamaati akka Rabbii tokkoomsanii Ergamaa Rabbii صلى الله عليه وسلم  ergamaa  tahuu ragaa bahuudha .Rabbii tokkoomsuu fi Ergamaan Rabiif  Ragaa bahuu haala qulquleysaniin ammale waan isaan murteesani jala deemuudhan, kuni lamaan akka ibaadaan teenya hundi qebalamtu waan  guutuu qabnu irraahi .
 
أول واجب على الخلق هو أول ما يدعى الخلق إليه وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه لليمن فقال له : " إنك تأتي قوماً أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله" فهذا أول واجب على العباد أن يوحدوا الله عز وجل، وأن يشهدوا لرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وبتوحيد الله عز وجل والشهادة لرسوله صلى الله عليه وسلم يتحقق الإخلاص، والمتابعة اللذان هما شرط لقبول كل عبادة

 Shekh :-  Muhammed Ibin saalih Al-Uthymeen
      
الشيخ محمد بن صالح العثيمين 

 

 

 

 

 

 

 

<= Gaaffi itti dabartee

 

 

 


 

 Qura'ana caqasaa

 

 

Websitii Ulamaai