Duree

 

  Aqidaa

 

 Ibaadaa

 

 Manhaja

 

 Fatwaa

 

 Caqasaa

 

 Dawadhaa

 

 Dubbisaa

 

 Forum

 

Shekh Muhammed shekh                Abdulqadir

Shekh Tamaam Hussen

Shekh Hassan AbdAllah

Shekh Hassen Diida

Shekh Abu Yahayaa

Shekh Abu Naaji

Shekh Huseen Urdaa

Seyfuudiin Ahmed

Ahmed Abdulqadir

Abu Suleymaan Abdallah

 Isiniif fille

 

Paltalk

 

 

 

   
 Gaaffii

 

 

 

 

  Ani nama dardaraa makka keessa jiraadhu hadha warra qabuu jiruu addunyaatiif dirqama natti tahe isii gama biyya misraa erguufi . murtiin shari'aa maal jattiin isiirra fagaatani jiraachuun ? hangam takka yooniin ture dilaawa?

أنا شاب مقيم في المملكة، وكانت لدي زوجتي، ثم اضطرتني الظروف المادية على إنزالها إلى القاهرة؛ فما هو حكم الشرع في ابتعادي عنها‏؟‏ وكم تكون أطول مدة حتى أكون آثمًا عليها‏؟‏

 

 

 

 

Deebi'ii

 

 

 

 

  Daangaan shari'aatti murteefamtee jarsiin jaartii isaarra fagaatee turuu dandayuu ji'aa afuuri(4) kanaa olii dabaluun hinhayyamamu yoo rakkoon jiraatte malee ammalle yoo fitnaan isaan lachuurra hinsodaatamne.yoo akkan turiinsa san kessatti dirqame humaa hinqabuu hanga rakkina saniirra bahutti . Yoo ammoo jarsii gama jaartii isaa dhaquudhaan isii tiisee haqaa isii guutu dandayee kuni isaratti dirqama taha , keessaafu yaroo amma ta fitnaanii fi waan nama deegee haala namaa balleeysu heddumaateen jarsiin jaartii isaarra turuu hendandayamuu yoo rakkoo jabduun isa mudatte malee dafee isiitti deebii'uu hamlee jabduu qabaachuun malee.

 الحد المقرر شرعًا للغياب عن الزوجة في حدود أربعة أشهر؛ فلا تجوز الزيادة عن هذا الحد؛ إلا برضاها، مع أمن الفتنة عليها وعلى الزوج؛ إلا من أجبرته الضرورة على الغيبة الطويلة؛ فإنه معذور إلى زوالها‏.‏
ومهما أمكن الزوج الذهاب إلى زوجته والحفاظ عليها والقيام بحاجتها؛ فإنه يجب عليه ذلك، خصوصًا في مثل هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن والمغريات المفسدة للأخلاق؛ فإنه لا ينبغي للزوج أن يبتعد عن زوجته؛ إلا عند الحاجة والضرورة، مع الحرص التام على السرعة والعودة إليها حسب الإمكان‏.‏


 Shekh :-  Saalih ibn Faawzaan Al-Faawzaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 Qura'ana caqasaa

 

 

Websitii Ulamaai