Duree

 

  Aqidaa

 

 Ibaadaa

 

 Manhaja

 

 Fatwaa

 

 Caqasaa

 

 Dawadhaa

 

 Dubbisaa

 

 Forum

 

Shekh Muhammed shekh                Abdulqadir

Shekh Tamaam Hussen

Shekh Hassan AbdAllah

Shekh Hassen Diida

Shekh Abu Yahayaa

Shekh Abu Naaji

Shekh Huseen Urdaa

Seyfuudiin Ahmed

Ahmed Abdulqadir

Abu Suleymaan Abdallah

 Isiniif fille

 

Paltalk

 

 

 

   
 

 

  

  Mata duree gorsa yokan bernoota

Fatwaa Dubarsii

  Gorsa yokan Barnota nama kanne

Shekh Muahhmed salih Al Useymin

  Guyya gorsiin kuni dabalamee

 

  Gorsa kana ol kayadhaa

Save 

 

Gaaffii

 

 

 

 

 Intaltti takka isii heydi qabdu  dubratii qur’ana barsiisuf masjida kessa tessu dandeettii

السؤال: هل يجوز لمعلمة القرآن في الحلق أن تجلس في المسجد لتعليم الفتيات وهي حائض؟

 

 

 

 

Gaaffii

 

 

 

 

 Lakki ,ergamaan Rabbii dubartii heydi qabdu akka  dirree idaa itti salaatanille akka irra fagattu  ajajaani jiraan kanii inni kuni kheyri fi dawaa tahuu , ammalle akka dubartiin heeydi qabdu beytiidhaan xawaafa akka godhuu hindanddeye ergaman Rabbi dabarsaan

الجواب: لا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الحيض أن يعتزلن مصلى العيد مع أنه خير ودعوة، وكذلك منع الحائض من أن تطوف بالبيت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 Qura'ana caqasaa

 

 

Websitii Ulamaai