Duree

 

  Aqidaa

 

 Ibaadaa

 

 Manhaja

 

 Fatwaa

 

 Caqasaa

 

 Dawadhaa

 

 Dubbisaa

 

 Forum

 

Shekh Muhammed shekh                Abdulqadir

Shekh Tamaam Hussen

Shekh Hassan AbdAllah

Shekh Hassen Diida

Shekh Abu Yahayaa

Shekh Abu Naaji

Shekh Huseen Urdaa

Seyfuudiin Ahmed

Ahmed Abdulqadir

Abu Suleymaan Abdallah

 Isiniif fille

 

Paltalk

 

 

 

   
 Gaaffii

 

 

 

 

   Warri ahluu sunna weljamaa'aan enyuu?

 من هم أهل السنة والجماعة ؟

 

 

 

 

Deebi'ii

 

 

 

 

 Warri ahalul sunnaa waljamaa'a warra karaa sunnaa jabeefatee qabatuudhaan isii irratti walttiqabaman , kani gama karaa sunnaa ala jirutti  hinmillatin , karaa bekkoomsa aqidaatii fi murtiin tahuu . tanaaf  sunnaa qabachuu isaaniitin ahalul sunnaa jadhamaan isii tanarratti walitti gurmaa'udhaan aljamaa'a jadhaman  . yoo  warra bid'aa ofuu haala isaanii xinxxalte yarooma hunda  aqiiida ,menhaja fi hujii isaani kessatti waldhabaan , kuni waan garsiisu hanguma isaan bida'aa argamsiisanitti  karaa sunnaa irraa fagaatan.

أهل السنة والجماعة هم الذين تمسكوا بالسنة، واجتمعوا عليها، ولم يلتفتوا إلى سواها، لا في الأمور العلمية العقدية، ولا في الأمور العملية الحكمية، ولهذا سموا أهل السنة، لأنهم متمسكون بها، وسموا أهل الجماعة، لأنهم مجتمعون عليها .
وإذا تأملت أحوال أهل البدعة وجدتهم مختلفين فيما هم عليه من المنهاج العقدي أو العملي، مما يدل على أنهم بعيدون عن السنة بقدر ما أحدثوا من البدعة .

 

 

Shekh :-  Muhammed Ibin saalih Al-Uthymeen
      
الشيخ محمد بن صالح العثيمين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 Qura'ana caqasaa

 

 

Websitii Ulamaai