Duree

 

  Aqidaa

 

 Ibaadaa

 

 Manhaja

 

 Fatwaa

 

 Caqasaa

 

 Dawadhaa

 

 Dubbisaa

 

 Forum

 

Shekh Muhammed shekh                Abdulqadir

Shekh Tamaam Hussen

Shekh Hassan AbdAllah

Shekh Hassen Diida

Shekh Abu Yahayaa

Shekh Abu Naaji

Shekh Huseen Urdaa

Seyfuudiin Ahmed

Ahmed Abdulqadir

Abu Suleymaan Abdallah

 Isiniif fille

 

Paltalk

 

 

 

   
 

 

   

 

 حق الله على العباد؟؟  
                     1. Haqa Rabiin gabroottan isaarraa  irraa qabuu

  

أنواع التوحيد و فوائده 
2. Akkaaku fi faa'idaa Tawhiidaa

  

 الشرك الاكبر
     3. Shirkii Gurguddo 

      

 أنواع الشرك الأكبر؟
4.Akaakuu(goosa) Shirki gurguddo

  

الشرك الأصغر
     5. Shirkii  xixiqaa

  

التوسل و طلب الشفاعة  
                                  6. Tawassula ( gama Rabbitti onldhiyaatu) fi Shafa'aa barbaadu  

 

 الجهاد و الولاء و الحكم
              7. Jiahaadaa , nama kam jaallatani fi Murtii  

  

 العمل بالقرآن و الحديث
                         8. Qur'aanaa fi  jhadiisa Ergamaa Rabitti hojjetuu  

 

 السنة و البدعة
   9. Sunnaa fi Bida'a laalchisee  

  

 

 

 

 

 

 

 


 

 Qura'ana caqasaa

 

 

Websitii Ulamaai