Duree

 

  Aqidaa

 

 Ibaadaa

 

 Manhaja

 

 Fatwaa

 

 Caqasaa

 

 Dawadhaa

 

 Dubbisaa

 

 Forum

                Duaata

Shekh Muhammed shekh                Abdulqadir

Shekh Tamaam Hussen

Shekh Hassen AbdAllah

Shekh Hassen Diida

Shekh Abu Yahayaa

Shekh Abu Naaji

Shekh Huseen Urdaa

Seyfuudiin Ahmed

Ahmed Abdulqadir

    Maaltu haarawa? 

Kitaabban Adda Addaa

. 

Qura'ana Caqasaa

      

free counters

 

 

   
 


 Caqasaa - Shekh Hassen Abdallah
 

                                                       Kitaaba Arbaina

  Mata duree Barnoota yokan bernoota

Kitaaba Arbaina ( 1 )

  Gorsa yokan Barnota nama kanne

 Shekh Hassan Abdallah

  Guyya gorsiin kuni dabalamee

 Zul Haji 02/1430 = 11/ 19/2009

  Gorsa kana ol kayadhaa

   

>
 

 

2 faa

 

 

 

 

 

 

Seenaa

 

Muhadara Ada'ada

  words_spark_new.gif

 

Kitaabban Adda Addaa

.
 

 Yaada Kessan

 Qura'ana caqasaa

   

Websitii Ulamaai