Duree

 

 Aqidaa

 

Ibaadaa

 

  Manhaja

 

  Fatwaa

 

  Caqasaa

 

   Dubbisaa

 

 

Shekh Muhammed shekh                Abdulqadir

Shekh Tamaam Hussen

Shekh Hassan AbdAllah

Shekh Hassen Diida

Shekh Abu Yahayaa

Shekh Abu Naaji

Shekh Huseen Urdaa

Seyfuudiin Ahmed

Ahmed Abdulqadir

Abu Suleymaan Abdallah

 

  

 

   
 


 

 Caqasaa -  Shekh Hassen Abdallah

  

  Mata duree gorsa yokan bernoota

  Nazmu Ujrumiyyah (4)

  Gorsa yokan Barnota nama kanne

  Abu Abdurhamaan

  Guyya gorsiin kuni  yokan dabalamee

  Zul Hijah /16/1429   =  12/14/08

  

   

   3faa

  5 faa

 

 

 

 

 

 

  Aqiiida Ahlul Sunnah        weljamaa'a

  Usulu Salaasaa

 <IMG

 Qura'ana caqasaa