Duree

 

  Aqidaa

 

 Ibaadaa

 

 Manhaja

 

 Fatwaa

 

 Caqasaa

 

 Dawadhaa

 

 Dubbisaa

 

 Forum

                Duaata

Shekh Muhammed shekh                Abdulqadir

Shekh Tamaam Hussen

Shekh Hassen AbdAllah

Shekh Hassen Diida

Shekh Abu Yahayaa

Shekh Abu Naaji

Shekh Huseen Urdaa

Seyfuudiin Ahmed

Ahmed Abdulqadir

    Maaltu haarawa? 

Kitaabban Adda Addaa

. 

Qura'ana Caqasaa

      

free counters

 

 

   
 


 Caqasaa - Shekh Hassen Abdallah
 

 

  Mata duree Barnoota yokan bernoota

Sabaan of dhaadun akkamiitii laalama?

  Gorsa yokan Barnota nama kanne

 Shekh Hassan Abdallah

  Guyya gorsiin kuni dabalamee

 Shawala 07/1430 = 09/ 26/2009

  Gorsa kana ol kayadhaa

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seenaa

Muhadara Ada'ada

  words_spark_new.gif

 

Kitaabban Adda Addaa

.
 

 Yaada Kessan

Websitii Ulamaai