Duree

 

  Aqidaa

 

 Ibaadaa

 

 Manhaja

 

 Fatwaa

 

 Caqasaa

 

 Dawadhaa

 

 Dubbisaa

 

 Forum

 

Shekh Muhammed shekh                Abdulqadir

Shekh Tamaam Hussen

Shekh Hassan AbdAllah

Shekh Hassen Diida

Shekh Abu Yahayaa

Shekh Abu Naaji

Shekh Huseen Urdaa

Seyfuudiin Ahmed

Ahmed Abdulqadir

Abu Suleymaan Abdallah

 Isiniif fille

 

Paltalk

 

 

 

   
 

 

Seena Ergamaa Rabbi- Sh Hassen Abdalla

  

  Mata duree gorsa yokan bernoota

  Seena Ergamaa Rabbi (4)

  Gorsa yokan Barnota nama kanne

  Sh Hassen Abdallah

  Guyya gorsiin kuni  yokan dabalamee

  Shabaan 24/1430 08 / 15 /2009

  Gorsa kana ol kayadhaa

 

 

 

2 faa

 

 

 

 

 

 

 


 

 Qura'ana caqasaa

 

 

Websitii Ulamaai